Stațiunea turistică Uricani

Natură și aventură

Natura

 

Elementele stațiunii turistice Uricani sunt cadrul natural, factorii ambientali și dotarea adecvată ce pot îndeplini funcții turistice (odihnă, recreere, agrement, practicarea unor sporturi, organizarea turismului științific și de afaceri) la un nivel superior de satisfacere a cerințelor pieței turistice prin valoarea lor: munții, vegetația, lacurile, bioclimatul montan, factorii naturali ambientali și așezarea localități la limita și în apropierea a cinci parcuri naționale au naturale: Retezat, Defileul Jiului, Geoparcul Dinozaurilor, Grădiștea - Cioclovina și Domogled – Valea Cernei, .


Clima
Având în vedere aşezarea localităţii în cadrul depresiunii şi al ţării, pot fi observate diferenţieri în toate elementele climatice în raport cu alte regiuni. Caracterul depresionar favorizează acumularea şi stagnarea aerului rece, care determină frecvente inversiuni de temperatură chiar şi între unităţile de relief cu altitudini reduse. Vara, încălzirile sunt mai puternice datorită circulaţiei reduse, astfel că amplitudinile termice zilnice şi anuale vor fi diferenţiate faţă de alte regiuni.
Clima este continental moderată, cu temperaturi medii multianuale de tipul climatului montan, fără geruri mari iarna şi călduri caniculare vara. Temperaturile medii anuale variază în jurul a 5,1°C.
Evoluţia temperaturii aerului în cursul anului este determinată de variaţia anuală a radiaţiei solare şi de regimul circulaţiei atmosferice având un maxim în iulie de 14,5°C şi un minim în ianuarie de –5,2°C.

Hidrografia
Culmile înalte ale Retezatului și Vâlcanului, alternanța sezoanelor și distribuția și transportul de către mase de aer a precipitațiilor au dus la crearea unei reţeaua hidrografice tributară Jiului de Vest, care adună apele ce curg perpendicular pe direcţia acestuia. Aceşti afluenţi îşi au originea în masivele montane din această zonă, strecurându-se printre pantele dealurilor până la confluenţa cu Jiul.
Jiul de Vest curge paralel cu creasta principală de sud a Munţilor Retezat şi măsoară 51,4 km; bazinul său ocupă o suprafaţă de cca 534 km³. Jiul de Vest se formează la est de pasul Jiu – Cerna din pârâurile Soarbele şi Şarba. După un scurt parcurs la suprafaţă, apa Jiului de Vest, a cărei albie mai poartă numele de Scocu Jiului, intră într-un sector cu albie seacă. Scocu Jiului primeşte apă numai din pârâurilele care vin din sud: Şarba, Ştirbu, Ursu, Bou, Garbovu cu izvoarele în Munţii Vâlcan; din nord (Piule – Iorgovanu) văile sunt seci. Jiul de Vest are apă permanentă începand de la gura văii Boului. De la gura Butei, în apropiere de care ia sfarşit domeniul calcarelor, Jiul de Vest primeşte din Munţii Retezat o serie de afluenţi ănsemnaţi: Buta, Valea Măriii, Urseasca, Topliţa, Bilugu. Din Munţii Vâlcan vin mai mulţi afluenţi, între care Răstoveanul, Pârâul Mare, Valea de Peşti (Arcanu).

Masivul Retezat reprezintă un fenomen unic în întregul lanţ carpatic, prin înfăţişarea alpină, dar şi prin numărul şi mărimea lacurilor. Aici sunt prezente toate superlativele Carpaţilor cel mai mare număr de lacuri (85), cel mai adânc lac (Zănoaga - 29 m) şi cel mai întins lac (Bucura, aproximativ 10 ha).
Pe teritoriul orașul Uricani își au existența două lacuri antropice: Lacul de acumulare de la Valea de pești și Lacul de la Câmpu lui Neag, acestă formându-se în locul fostei Cariere de exploatare a huilei de la Câmpu lui Neag.

Vegetația și fauna
Flora ocrotită din zona Uricani este reprezentată de 1.040 de specii de plante, speciile lemnoase fiind incluse în areale protejate sau declarate monumente ale naturii.
Retezatul este renumit şi pentru bogaţia florilor lui multicolore: primula cu flori liliachii şi purpurii, ghinţura albastră sau galbenă, călţunul-doamnei sau cerentelul, nu-mă-uita ş.a. Se întâlnesc şi plante rare,unele ocrotite prin lege, cum ar fi: floarea de colţ (Leontopodium alpinum), papucul-doamnei, sângele-voinicului, etc.
Grija faţă de floră şi faună – unele dintre ele considerate monumente ale naturii – au dus la crearea Parcului National Retezat din masivul cu acelasi nume (cu o suprafaţă de 13.000 ha). Înăuntrul lui aceste ,,bijuterii ale naturii” sunt ocrotite de lege, iar exploatările forestiere, păşunatul, vânatul şi pescuitul sunt interzise.
În jurul localităţii predomină, atât pe versanţii sudici cât şi pe cei nordici pădurile de fag, care în unele locuri, vegetează cu alte specii lemnoase: bradul, molidul, pinul, lariţa, paltinul de munte, frasinul, carpenul, mesteacănul ce formează pâlcuri mai întinse în partea inferioară a pădurii de fag.
În făgete şi în zona piemontană sunt întâlniţi numeroşi arbuşti: cununiţa, caprifoiul, alunul, socul, păducelul şi diferite specii de mur. În zonele defrişate prin tăieri se instalează zmeurişul, iar în poiene şi liziera pădurii se găsesc zone întinse de merişor şi afin.
Şi lumea plantelor inferioare au o bună reprezentare astfel: pe scoarţa fagilor întâlnim licheni de genurile Parnelia şi Lecanora, muşchii formează adevărate covoare, iar ferigile bordeiază pâraiele de munte. Ciupercile cum ar fi: bureţii de fag, pitoanca, iuţari, crăiţele, gălbiorii, ghebele şi altele îi determină pe orăşeni să părăsească oraşul în căutarea lor.
Specific pădurilor de munte sunt: cocoşul de munte, ierunca, găinuşa de munte, mierla gulerată, sturzul de piatră, ciocănitoarea neagră, corbul, cerbul, râsul, ursul brun, jderul de pădure. Au mai fost semnalate exemplare de bufniţă. Dintre răpitoarele de zi amintim gaia roşie şi specii de ulii de genul Accipiter. În afara speciilor amintite mai semnalăm prezenţa următoarelor specii: bursucul, lupul, vulpea, pisica sălbatică, dihorul, nevăstuica, mistreţul, veveriţa, şoarecele de pădure, iepurele, specii de lilieci şi ariciul.
Fauna ocrotită este reprezentată prin 19 specii, respectiv: ursul, lupul, vulpea, mistreţul, capra neagră, râsul, pisica sălbatică, cerbul, căpriorul, veveriţa, iepurele comun, jderul de copac, vidra, viezurele, nevăstuica, hermina, şoarecele gulerat şi lupul.
Mândria Retezatului o constituie populaţia de capre negre. Alte animale rare şi protejate de lege: lupul, râsul, acvila de munte (cea mai puternică pasăre răpitoare din ţară), cocoşul de munte.

 

Aventura

Dacă ți-ai dorit să-ți petreci timpul liber într-un mediu natural sănătos departe de poluarea citadină, noi considerăm că ai ajuns în locul cel mai recomandat.

Iar dacă ești de acord cu noi, atunci... Să înceapă aventura!

Foto: Robi Dorodics

Turismul montan pedestru și turism tematic

Caracterizat printr-un grad de mobilitate ridicat de parcurgere și traversare a zonelor montane doar per pedes, cu șederi scurte (1-2 zile) sau mai lungi (6 -7 zile) de obicei cu cazare la cort sau în refugiile montane, este forma cea mai utilizată de turiști în zonele montane înalte și greu accesibile. Din Stațiunea Turistică Uricani pleacă spre crestele Munților Vâlcan, Retezat, Tulișa și Retezatul Mic XXX trasee montane.

1. Oraşul Uricani (775m) – curmătura Tulişa (1555 m) – dealul Făgeţel (1591 m) – vf. Bilugu Mic (1532 m) – vf. Bilugu Mare (1755 m) – vf. Lazăru (2290 m) – vf. Gruniu (2300 m) – vf. Custura (2457 m) – vf. Păpuşa (2500 m) – vf. Peleaga (2509 m) – lacul Bucura (2041 m). Marcaj: cruce galbenă pe fond alb.

2. Oraşul Uricani (720 m) – Şaua Tulişa (1555 m) – dealul Făgeţel (1589 m) – vf. Bilugu Mic (1463 m) – vf. Bilugu Mare (1764 m) – vf. Văcărea – vf. Lazaru (2282 m) – vf. Gruniu (2294 m) – vf. Custura (2457 m) – Şaua Plaiului Mic (1879 m) – vf. Drăgşanu (2080 m) – sub vf. Albele (2013 m) – Piatra Iorgovanului (2014 m) – Şaua Paltina (1935 m) – vf. Galbena (2194 m) – culmea Munţilor Godeanu – Băile Herculane. Este traseu de legatură. Marcaj: banda roşie

3. Cheile Buţii (900m) – cabana Buta (1580 m) – Şaua Plaiului Mic (1879 m) – Poiana Pelegii (1587 m) – lacul Bucura (2041 m). Marcaj: cruce roșie

4. Cheile Buţii (900 m) – Dâlma Mare (1671 m) – Vf. Pleşa (1840 m) – Vf. Piule (2081 m) – Şaua Scorota (Iepii -1920 m) – Cabana Buta (1580 m) Marcaj: Bandă galbenă pe fond alb.

5. Câmpu lui Neag (800 m) – Gura Butei (860 m) – Cheile Scocului (1185 m) – Câmpu Mielului (1065 m) – Câmpusel (1180 m) – Piatra Iorgovanului (2014 m) – Lunca Berhina. Marcaj: triunghi roșu pe fond alb

6. Câmpuşel (1180 m) – Scocul Scorotei – Stâna Scorota – Şaua Scorota (Iepii -1920 m) – Buta Mică – Cabana Buta (1580 m). Marcaj: punct galben pe fond alb.

7.  Câmpu lui Neag (intersecţia DJ 685C cu DN66A, pe lângă barajul Valea de Peşti) – Valea de Peşti – Şaua Căzută – Bucium – Sohodol – Cheile Sohodolului – Comuna Runcu. Marcaj: triunghi rosu;

8. Câmpuşel (1180 m) – Pasul Jiu – Cerna (1330 m) – Şaua La Suliţi – Muntele Bou – Muntele Cioclovina – Mănăstirea Tismana. Marcaj: triunghi albastru (fost triunghi roșu);

9. Câmpuşel – Muntele Coada Oslei – Şaua Groapa Nedeuţii – La Bârloaga – Valea Bistriţei – Gureni – Pestişani. Marcaj: triunghi rosu;

10. Baraj Valea de Peşti (910 m) – Valea Strâmbu – Vf. Arcanu (1760 m) – Vf. Prisloapele Mari (1614 m) – Şaua Groapa Nedeuţii – Coada Oslei – Vf. Oslea – Pasul Jiu-Cerna – Câmpuşel. Marcaj: punct albastru, bandă roşie, triunghi roşu;

11. Câmpu lui Neag – Baraj Valea de Peşti. Marcaj: triunghi roşu de la ramificaţia drumului forestier Arcanu până la motelul Valea de Peşti;

12. Câmpu lui Neag – Baraj Valea de Peşti – Şaua Dâlma Căzută – Muntele Şigleul Mare – sub Vârful Muncel – Şaua Prislop – Straja; Marcaj: triunghi roşu Baraj Valea de Peşti – Şaua Dâlma Căzută; Marcaj: bandă roşie şaua Dâlma Căzută – Şaua Prislop;

Petru că nu toți turiști au timpul, disponibilitatea sau pregătirea necesară pentru parcurgerea traseelor montane, Stațiunea turistică Uricani vă oferă petrecerea timpului și pe potecile tematice realizate în ultimii ani:

 • Poteca tematică ”Cascada Sterminos” (1)
 • Poteca tematică ”Cărarea titanilor”
 • Poteca tematică ”Traseul Liliacului”
 • Poteca tematică ” Cascadele din Valea Mării și Lazăru”
 • Poteca tematică ”Podul Natural din Scocul Urzicarului”
 • Poteca tematică ”Paradisul verde din Cheile Iarului”
 • Combinata Betania (nou 2023)

 

Cicloturism

1. Drumul lui Neag

Uricani - DN 66A - Valea de brazi - Valea de Pești - Câmpu lui Neag - Buta Sat - Gura Butei - Cheile Scocului - Câmpul Mielului - Cheile Scorota - Câmpușel - retur (54 km)

2. Cascada Sterminos - retur (14 km)

3. Circuitul orașului Uricani

Uricani - DN 66A - Valea de brazi - Dinoni - Str. Catedralei - C.N.I.P.T. Uricani (7 km)

4. Buta MTB

Câmpul Lui Neag - Valea Lazărului - Valea Buta - Cabana Buta - Complexul turistic Cheile Buții (24 km)

5. Uricani - Straja MTB

Orașul Uricani - Valea Valomir - Vf. Coarnele - Stațiunea turistică Staja - Orașul Uricani (31 km)

6. Valea de Pești - Runcu MTB

DN 66A - Valea de Pești - Șaua Dâlma Căzută - Cheile Sohodol - Localitatea Runcu (37 km)

7. Tulișa MTB

V1. Uricani - Valea de Brazi - Monumentul eroilor din Tulișa (17 Km)

V2. Uricani - Valea de Brazi - Dealu Babii - Vulcan - Uricani (38 km)

V3. Uricani - Valea de Brazi - Stâna din Dealul Șerpilor - Valea Sterminos - Uricani (18 km)

Existența drumurilor forestiere face posibilă retragerea din traseu din mai multe puncte și direcții. Spre S - pe văile Bărbăteni, Mierlaș sau pe la uzină. Spre N (spre Baru) pe Valea Râu Bărbat și de la refugiul Tulișa pe drumul forestier spre Baru.

8. Traseul Pribeagu

Valea de Pești - Câmpu lui Neag - Drumul Pribeagului - lac Valea de Pești - DN 66A (9 km)

9. Circuitul Betania (MTB, alergare montană, drumeție)

Oraș Uricani - Valea Seciu - Poienile din Țiganca - Bazinele de apă - Casa Betania (nou 2023 )

10. MTB Șigleu

Uricani - Valea de Pești - DJ 672 C - Cariera de Cuarț Șigleu - Muntele Șigleu - Stânile din Șigleul Mic - Poienile din Țiganca - Uricani (în curând)

11. MTB Bilugu

Valea Bilugu - Bilugu Mic - Stânile din Văcarea - Câmpu lui Neag (propunere)

Recomandare:

Pentru parcurgerea traseelor turistice și a potecilor tematice vă rugăm să vă documentați și să apelați la serviciile oferite de ghizii turistici și montani care își desfășoară activitatea în Stațiunea turistică Uricani.

Foto: Racky

De ce vei reveni?

Vf. Iorgovanu

Circul glaciar Găuroane

Imagine spre Munții Vâlcan, Creasta Oslea

Hidrologie - Tâul fără fund - Valea Soarbele

Biodiversitate - Urme pe zăpadă

Speologie - Peștera Dâlma cu brazi

Foto: Robi Dorodics

Biodiversitate - Căprior

 

Rute cultural turistice

Rutele cultural turistice sunt cea mai interesantă formă de turism, practicabilă în România, în orice anotimp, indiferent de vârstă și care prin vasta bogăție culturală te invită să parcurgi și să descoperi cât mai multe informații despre zona în care se derulează respectiva rută.

Stațiunea turistică Uricani este punct de plecarte (sau sosire) pentru:

 • Ruta cultural turistică ”Ținutul Momârlanilor” (1) - Locală

Peștera Bolii

 • Ruta cultural turistică ”Drumul haiducului Neag” (2) - Regională

Campingul din Valea Iarului - Câmpușel

 • Ruta cultural turistică a ”Bisericilor de lemn din Depresiunea Petroșani - Valea Jiurilor” (3) - Transnațională

Biserica Sânionilor

 • Ruta culturală ”SovRom” (4) - (propunere locală)

Uricani - clădiri construite în perioada SovRom (1950 - 1960)

 • Ruta cultural turistică ”Valea Jiului de la E la V” (5) - Locală (în lucru)

Petrila - Lacrima minerului

 

Siguranță

Studiază. Verifică. Informează-te. (hărți)

Pentru siguranța ta echipele Salvamont Uricani și Salvamont Valea Jiului îți vor fi alături pe întreg teritoriul administrativ al orașului Uricani și nu numai.

Nu uita! Aceste numere te pot salva!

112

0-SALVAMONT (0725 826 668)

SALVASPEO (0723 197 183)

https://www.salvamonthd.ro/


Alpinism și escaladă

Unde dansăm pe verticală?

1. Cheile Valomir - peste 75 de trasee de escaladă, 1 traseu alpinism.

2.Cheile Valea de Brazi - 7 trasee escaladă.

3. Cheile Rostoveanu - în curând (zonă nouă)

4. Câmpușel - Faleza Boschetarului - 2 trasee escaladă

5. Câmpușel - Faleza de jos - 32 trasee escaladă

Foto: Cris și Mosloc de la Climbingstories (https://climbingstories.com/)

6. Câmpușel - Peretele Ursului -7 trasee escaladă

7. Faleza Câmpușel - 10 trasee escaladă.

http://cheilebalomir.xhost.ro/

Lumea subterană

În stațiunea turistică Uricani există peste 600 de peșteri, cu diferite lungimi, dar cu un grad de dificultate ridicat.

Foto: Robi Dorodics

Superlative:

- Avenul din Stâna Tomii - 131 m à-pic, cel mai mare din România.

- Peștera urșilor din Valea de Brazi - una din cele mai labirintice peșteri din țară.

- 10 poduri naturale.

Foto: Emilian Savu

Țara urieșilor

Pentru unii natura, apa, vântul și glaciațiunile au modelat munții, pentru alții acest punct vestic al Depresiunii Petroșani a fost locul unde zeii Olimpului i-au învins pe titani.

Dar noi știm că totul a fost creat pentru a fi vizitat:

 • Chei: Bulzu, Valomir, Valea de Brazi, Arsa, Buții, Scocului, Scorota, Boului, Gârbovu, Iaru și Urzicaru sunt doar câteva, restul vă invitâm să le descoperiți.

 • Babe și ciuperci de piatră.

 • Sfincși și urieși.


... iar dacă ți-a plăcut în Stațiunea turistică Uricani din Ținutul Momârlanilor, sigur o să revii.

Iar noi te vom aștepta.


......... Lansăm provocarea anului 2024

TOP 9VJ

*Pentru mai multe informații vizitează visituricani.eu